T. 13, S. 1 (2017)

Mục lục

Bài viết

ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU THỰC VẬT TỚI SỰ SẢN XUẤT SINH KHỐI, SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ CỦA EXOPOLYSACCHARIDE TỪ NẤM OPHICORDYCEPS SINENSIS Tóm tắt PDF
Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Tuyết, Bạch Thị Bích Phượng, Trần Minh Trang, Huỳnh Thư, Đinh Minh Hiệp, Nguyễn Tiến Thắng 3
VI GÓI VI KHUẨN LACTOBACILLUS FERMENTUM 39-183 BẲNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHUN VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC PREBIOTIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thúy Hương 11
SỰ KHÁC NHAU VỀ HÀM DƯỚI VÀ KHỚP NỐI VỎ GIỮA BA NHÓM CHỦNG LOẠI CÁC LOÀI THUỘC GIỐNG LOXOCONCHA SARS, 1866 (CRUSTACEA, OSTRACODA, PODOCOPIDA) Tóm tắt PDF
Lê Doãn Dũng, Akira Tsukagoshi, Trần Quốc Đảm 21
COMPOSITE QUANG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG TRÊN NỀN ACRYLATE VÀ STYRENE TRIPHENYLAMINE POLYMER Tóm tắt PDF
Giang Ngọc Hà, Vũ Bảo Khánh, Nguyễn Hữu Vinh, Bạch Long Giang 32
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤT LỎNG ION [BMIM][PF6] LÀM DUNG MÔI XANH VÀ XÚC TÁC TRONG TỔNG HỢP SCHIFF BASE Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Hong Anh, Nguyen Xuan Thao, Phan Thanh Sơn Nam 39
NÂNG CAO SỰ TÍCH LUỸ ASTAXANTHIN Ở VI TẢO Haematococcus pluvialis BỞI CÁC ĐIỀU KIỆN STRESS CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY Tóm tắt PDF
Trịnh Ngọc Nam, Trương Ngọc Bảo Trân, Huỳnh Thị Hiếu, Nguyễn Thị Duy Hiền, Trần Thị Bích Liên 48
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU ĐIỀU (Anacardium occidentale L.) Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ BẰNG KỸ THUẬT RAPD Tóm tắt PDF
Hồ Viết Thế, Lâm Kim Phụng, Đỗ Thị Thùy Trang 60
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN SINH TRƯỞNG CỦA Dendrobium lituiflorum Lindl. VÀ Dendrobium Shavin White Tóm tắt PDF
Lê Thị Thúy, Trần Thị Anh Thoa 68
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CHO MỘT SỐ GIỐNG CÚC (CHRYSANTHEMUM SPP.) Ở MIỀN NAM Tóm tắt PDF
Hồ Viết Thế, Bùi Nguyễn Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Yến Nhi 74
NGHIÊN CỨU TẠO RỄ CÂY MẬT NHÂN (Eurycoma longifolia Jack.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO Tóm tắt PDF
Trần Đình Giáp, Nguyễn Nhật Minh, Bùi Thế Vinh, Phạm Văn Lộc 84
TỔNG HỢP HỆ NANO HYDROXYPROPYL-BETACYCLODEXTRIN/ALGINATE LÀM VẬT LIỆU MANG THUỐC Tóm tắt PDF
Nguyễn Cao Hiền, Tán Văn Hậu, Lê Thị Thanh Vân, Võ Tấn Quốc 89
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GLYCERIN VÀ MONO – , DI –, TRIGLYCERIDE TRONG BIODIESEL ĐIỀU CHẾ TỪ MỠ CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ (GC/FID) Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn An Sa, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuân Mai 95
THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÚI LỌC Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Diệu, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Lữ Thị Mộng Thy, Võ Phạm Phương Trang 104
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐÀI HOA BỤT GIẤM TRONG SẢN XUẤT MỨT ĐÔNG TỪ DÂU TÂY Tóm tắt PDF
Đặng Thị Yến, Nguyễn Văn Tuấn 111
GIẢI PHÁP TOÁN HỌC CHO VIỆC PHÂN PHỐI CHI PHÍ TRONG ĐỘ TIN CẬY PHẦN MỀM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Trang, Phan Thị Ngọc Mai 121