T. 14, S. 1 (2018)

Mục lục

Bài viết

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 20 GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hồ Viết Thế, Nguyễn Quốc Hiển, Phạm Bá Cường 3
PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP POLY-β-HYDROXYBUTYRATE (PHB) TỪ ĐẤT VÀ THỰC VẬT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Liên Thương, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Minh Chánh 12
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BAC - BSF XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 CHO MỤC ĐÍCH TÁI SINH Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hòa 20
NGHIÊN CỨU TÁI SỬ DỤNG BỘT NHỰA THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BO MẠCH ĐIỆN TỬ LÀM GẠCH BÊ TÔNG XÂY DỰNG Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thanh Diễm 29
CÁC ISOPRENOID VÀ COUMARIN TỪ CÂY KHỔ SÂM MỀM (Brucea mollis Wall. ex Kurz) Tóm tắt PDF
Mai Hùng Thanh Tùng 39
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC HÌNH HỌC CỦA CLUSTER Si12 PHA TẠP MỘT NGUYÊN TỬ As Tóm tắt PDF
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa, Phạm Minh Nguyệt, Ngô Thị Hồng Tâm, Thái Doãn Thanh 45
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLYQUATERNIUM-68 GIÚP TĂNG CƯỜNG TÍNH NĂNG CHỐNG NHIỆT CHO SẢN PHẨM GIỮ NẾP TRONG UỐN ÉP GIẢ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Anh, Vũ Nhật Tuyền, Võ Anh Kiệt 50
TRÍCH LY PECTIN TỪ CÂY SƯƠNG SÁO (Mesona chinensis Benth) Tóm tắt PDF
Phan Văn Kim Thi, Trần Thị Hồng Cẩm, Đàm Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Trúc Quỳnh 58
ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VÀ pH ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÁC HỢP CHẤT CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA TỪ TÍA TÔ (Perilla frutescens) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trương Quang Duy, Phan Huỳnh Thúy Nga, Cao Thị Cẩm Tú 66
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHƯNG SẤY TRONG KHAI THÁC DẦU ĐẬU PHỘNG TRÊN THIẾT BỊ ÉP NHIỆT QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Quyền, Tiền Tiến Nam, Mạc Xuân Hòa, Đặng Minh Trí 75
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG Lactobacillus plantarum SD PHÂN LẬP TỪ CANH TRƯỜNG LÊN MEN SỮA DỪA TỰ NHIÊN ĐỂ SẢN XUẤT DẦU DỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Ánh, Hoàng Nữ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Lê Ánh Minh 84
ỨNG DỤNG HYDROGEL COMPOSITE BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE/GELATIN/OXIDIZED ALGINATE TRONG LĨNH VỰC TÁI TẠO XƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương 93
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA MÀNG POLYME EPOXY Tóm tắt PDF
Huỳnh Lê Huy Cường, Nguyễn Ngọc Kim Tuyến 101
CẢI TIẾN ĐỘ BÓNG BỀ MẶT KÍNH QUANG HỌC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH BÓNG BẰNG DUNG DỊCH HẠT MÀI Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Lộc, Trịnh Tiến Thọ 107
TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA ĐẾN GIÁ TRỊ CÔNG TY – NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ THUÔC LÁ Tóm tắt PDF
Lê Trương Niệm 117
CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ GỢI Ý VỚI VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Tóm tắt PDF
Trần Việt Thảo, Lê Mai Trang 126