T. 18, S. 2 (2019)

Mục lục

Bài viết

REMOVAL OF HYDROGEN SULFIDE IN SYNTHESIZED AIR BY CHEMICAL ABSORPTION IN A PACKED COLUMN Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Thuy, Tran Tien Khoi, Vo Thi Thanh Thuy, Dang Thi Bao Tram, To Ngoc Anh Nguyen, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thai Anh, Dang Van Thanh, Nguyen Nhat Huy 3
SUGARCANE POTENTIAL IN Pleurotus sajor-caju CULTIVATION Tóm tắt PDF
Truong Thi Dieu Hien 12
DESIGN AND SIMULATION OF PLANAR INVERTED-F ANTENNA ARRAY FOR LTE2500 APPLICATIONS Tóm tắt PDF
Tran Thi Bich Ngoc, Tran Van Tho, Le Thanh Toi 19
ON NONLOCAL BVPs FOR DIFFERENTIAL INCLUSIONS OF FRACTIONAL ORDER Tóm tắt PDF
Phan Dinh Phung 29
PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT SỐ CHỦNG Bacillus spp. CÓ HOẠT TÍNH CAO TRONG TẦNG ĐẤT MẶT ĐƯỢC THU THẬP TỪ TỈNH BÌNH THUẬN Tóm tắt
Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Hồ Viết Thế 48
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC HỒ SÔNG KINH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP. Tóm tắt PDF
Lê Việt Thắng, Dương Trọng Hiếu 63
CÂN BẰNG VÀ ĐỘNG HỌC HẤP PHỤ CỦA ĐỒNG LÊN THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lâm Thị Mỹ Ngọc 78
VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tóm tắt PDF
Đào Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Thị Thanh Trang, Nguyễn Minh Lâm, Võ Đình Long 89
KHẢO SÁT THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tóm tắt PDF
Võ Anh Kiệt, Phạm Thị Thanh Trang, Trần Quang Bình, Trần Đình Quân 99
HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRÊN TÀU CÁ XA BỜ CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tóm tắt PDF
Nguyễn Trí Ái, Nguyễn Như Sơn 110
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL TỪ VỎ MÃNG CẦU TA (Annona squamosal L.) SỬ DỤNG ENZYME CELLUCLAST 1,5L. Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Thanh Hường 122
ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT PSO ĐỂ TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG BỘ NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP. Tóm tắt PDF
Văn Tấn Lượng, Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Trần Hoàn 132
ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC CÔNG SUẤT TÍCH CỰC DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PR-REPETITIVE. Tóm tắt PDF
Văn Tấn Lượng, Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Trần Hoàn 144
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG CỦA HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC NĂNG LƯỢNG CẤU HÌNH LAMBDA Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Minh Phương, Lê Thành Khiêm, Lê Văn Đoài 156